Trang chủNhà nông cần biếtYếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa - Giải pháp Lân...

Yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa – Giải pháp Lân hữu hiệu cho sự ra hoa của cây trồng

TIN MỚI NHẤT

Yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa  

Sự ra hoa là gì ? 

Ra hoa là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh sản ở thực vật hạt kín. Sự kiện quan trọng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi cây, hoocmôn ra hoa và các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ và quang chu kỳ

“Ra hoa là giai đoạn quan trọng”: Nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn ra hoa trong vòng đời của thực vật hạt kín.

“Đánh dấu sự chuyển đổi”: Làm rõ vai trò của ra hoa trong việc chuyển tiếp sang giai đoạn sinh sản.

“Từ giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng phát triển sinh sản”: Giải thích bản chất của sự thay đổi.

“Sự kiện quan trọng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố”: Nhấn mạnh vai trò của các yếu tố khác nhau trong việc ảnh hưởng đến ra hoa.

“Bao gồm tuổi cây, hoocmôn ra hoa và các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ và quang chu kỳ”: Liệt kê các yếu tố chính ảnh hưởng đến ra hoa.

 1. vai trò quan trọng của nhiệt độ thấp

Nhiệt độ thấp đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích ra hoa ở nhiều loại cây trồng. Hiểu rõ cơ chế tác động của nhiệt độ thấp giúp nhà vườn áp dụng biện pháp xử lý phù hợp cho từng loại cây, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng quả.

Nhiệt độ thấp dưới mức tối ưu cho sinh trưởng có thể thúc đẩy quá trình ra hoa ở nhiều loại cây.

 • Tác động của nhiệt độ thấp:

Giảm tốc độ sinh trưởng: Khi nhiệt độ thấp, tốc độ hô hấp và trao đổi chất của cây giảm xuống, dẫn đến tích lũy các chất dự trữ như tinh bột, protein,…

Thúc đẩy phân giải chất dự trữ: Các chất dự trữ được phân giải thành các chất đơn giản hơn, cung cấp năng lượng cho quá trình ra hoa.

Thay đổi hướng chuyển hóa: Thay vì tập trung cho sinh trưởng dinh dưỡng, cây chuyển hướng sang quá trình sinh sản, hình thành hoa và quả.

 • Thời gian xử lý nhiệt độ thấp:

Tùy thuộc vào từng loài, giống và độ tuổi cây:

Cây mùa đông hàng niên, cây hai năm và cây đa niên: Cần thời gian xử lý nhiệt độ thấp từ 1-3 tháng.

Cây đòi hỏi thời gian xử lý ngắn: Chỉ cần vài ngày hoặc 2 tuần.

Cảm ứng nhiệt là quá trình số lượng:

Xử lý nhiệt độ thấp càng lâu, hiệu quả ra hoa càng cao.

 1. Các chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây trồng, đặc biệt là đạm.

Chất đạm:

Yếu tố quan trọng: Đạm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hình thành các axit amin, protein, enzyme,… là những thành phần cơ bản cho sự phát triển của tế bào và mô thực vật, bao gồm cả mô hoa.

Trên cây táo:

Dạng hoặc thời gian bón đạm ảnh hưởng đến sự ra hoa nhiều hơn lượng phân bón.

Đạm dạng ammonium có hiệu quả kích thích ra hoa cao hơn đạm dạng nitrate.

Ammonium giúp vận chuyển cytokinin (CYT) từ rễ lên thân tốt hơn so với đạm dạng nitrate. CYT là hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phân hóa mầm hoa.

Ngoài đạm, các chất dinh dưỡng khác cũng ảnh hưởng đến sự ra hoa:

Lân: Giúp hình thành các mô sinh sản, thúc đẩy quá trình thụ phấn và đậu quả.

Kali: Giúp điều hòa quá trình trao đổi chất, vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cây, ảnh hưởng đến chất lượng hoa và khả năng đậu quả.

Bo: Giúp hình thành các tế bào sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn và đậu quả.

Kẽm: Giúp tổng hợp auxin, hormone thực vật quan trọng trong việc phân hóa mầm hoa.

 1. Vai trò của các chất vi lượng đối với sự ra hoa

Chất vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây trồng, mặc dù chúng chỉ cần thiết với lượng nhỏ. Dưới đây là vai trò của một số chất vi lượng quan trọng:

 • Đồng (Cu):

Loại bỏ yêu cầu ngày ngắn: Khi bổ sung một lượng nhỏ đồng, một số cây có thể ra hoa bất kể điều kiện quang chu kỳ (ngày ngắn hay ngày dài).

Ngăn cản sự ra hoa trong ngày dài: Ở một số cây khác, đồng có thể ức chế sự ra hoa trong điều kiện ngày dài.

 • Sắt (Fe):

Cần thiết cho sự cảm ứng quang kỳ: Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây nhận biết sự thay đổi độ dài ngày đêm, từ đó ảnh hưởng đến thời điểm ra hoa.

Có thể không cần thiết cho quá trình ra hoa tiếp theo: Sau khi đã cảm ứng quang kỳ, sắt có thể không còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra hoa tiếp theo.

 • Molybden (Mo):

Ảnh hưởng đến sản xuất và khả năng sống của hạt phấn: Molybden giúp tăng cường sản xuất hạt phấn và nâng cao khả năng sống sót của chúng, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ phấn và đậu quả.

 • Bo (B):

Ảnh hưởng đến sự thụ tinh: Bo đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, giúp ống phấn phát triển và đưa hạt phấn đến noãn.

Cần thiết cho sự phát triển của ống phấn: Bo giúp cung cấp năng lượng cho ống phấn phát triển và xâm nhập vào bầu nhụy.

Ngoài ra, một số chất vi lượng khác cũng có thể ảnh hưởng đến sự ra hoa như:

Kẽm (Zn): Giúp tổng hợp auxin, hormone thực vật quan trọng trong việc phân hóa mầm hoa.

Mangan (Mn): Tham gia vào quá trình quang hợp và hô hấp, ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa và quả.

 1. Chất điều hòa sinh trưởng: Phân loại và vai trò

Chất điều hòa sinh trưởng (Phytohormone) đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Dưới đây là phân loại và vai trò của hai nhóm chất điều hòa sinh trưởng chính:

 1. Nhóm chất kích thích sinh trưởng:

Được tạo ra chủ yếu ở các bộ phận non của cây: Chồi, lá, trái, phôi, rễ non.

Chức năng chính: Kích thích sinh trưởng, phát triển ở các bộ phận non của cây.

Các loại chất kích thích sinh trưởng chính:

 • Auxin: IAA, NAA, IBA và 2,4-D

Vai trò: Thúc đẩy phân chia tế bào, rễ cây, sinh trưởng thân, cành, hướng quang, hướng địa, ra hoa, đậu quả.

 • Gibberellin: GA1, GA3, GA4,…

Vai trò: Thúc đẩy nảy mầm hạt, sinh trưởng thân, lá, hoa, kích thích ra hoa, tăng kích thước quả.

Cytokinin: Zeatin, Kinetin, 2iP,…

Vai trò: Thúc đẩy phân chia tế bào, sinh trưởng chồi, lá, kích thích ra rễ, chống lão hóa, tăng cường trao đổi chất.

Ngoài ra, còn có một số nhóm chất điều hòa sinh trưởng khác như:

Brassinolide (BR): Thúc đẩy sinh trưởng, phát triển rễ, thân, lá, hoa, tăng cường sức đề kháng của cây.

Polyamines (PA): Tham gia vào nhiều quá trình sinh lý của cây như phân chia tế bào, sinh trưởng, phát triển, chống stress.

Sự ra hoa ở thực vật là một quá trình phức tạp chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả các hormone thực vật như Auxin, Cytokinin và Gibberellin. Hiểu rõ vai trò và mối quan hệ giữa các hormone này giúp nhà vườn có thể điều chỉnh các yếu tố môi trường và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp để nâng cao hiệu quả ra hoa, từ đó tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

 1. Nhóm chất ức chế sinh trưởng:

Được hình thành và tích lũy chủ yếu ở các cơ quan đã trưởng thành: Cơ quan dự trữ, cơ quan sinh sản (hạt, củ).

Chức năng chính: Ức chế sinh trưởng, phát triển ở các bộ phận trưởng thành, giúp cây thích nghi với điều kiện bất lợi.

Các loại chất ức chế sinh trưởng chính:

Abscisic acid (ABA)Ethylene là hai hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa ra hoa ở thực vật. ABA có tác dụng ức chế sinh trưởng, kéo dài thời gian ngủ, hạn chế thoát nước, trong khi Ethylene lại kích thích ra hoa, rụng lá và chín quả. Hiểu rõ vai trò của các hormone này giúp nhà vườn áp dụng biện pháp điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả ra hoa và chất lượng quả.

 1. Abscisic acid (ABA): Ức chế sinh trưởng, thúc đẩy ra hoa, tạo hạt ngủ, tăng cường khả năng chịu hạn, chịu mặn.

Abscisic acid (ABA):

Chất ức chế sinh trưởng: ABA có tác dụng đối kháng với Gibberellin (GA) trong việc điều hòa sinh trưởng và phát triển của cây.

Vai trò:

Kéo dài thời gian ngủ: ABA giúp chồi và hạt ở trạng thái ngủ, ức chế sự nảy mầm cho đến khi điều kiện môi trường thuận lợi.

Hạn chế sinh trưởng: ABA làm chậm quá trình sinh trưởng của thân, lá, cành, giúp cây tiết kiệm năng lượng trong điều kiện khắc nghiệt.

Thúc đẩy lão hóa và rụng lá: ABA kích thích lá già chuyển màu, rụng xuống, giúp cây tập trung dinh dưỡng cho các bộ phận non và ra hoa.

Điều chỉnh đóng khí khổng: ABA giúp cây đóng khí khổng, hạn chế thoát nước khi thiếu nước.

Ảnh hưởng bởi:

Chu kỳ ngày/đêm: Hàm lượng ABA thường cao hơn trong điều kiện ngày ngắn so với ngày dài.

Căng thẳng môi trường: Nồng độ ABA tăng lên nhanh chóng khi cây thiếu nước hoặc gặp các điều kiện bất lợi khác.

 1. Ethylene:

Ethylene: Gây rụng lá, chín quả, ức chế sinh trưởng thân, cành, kích thích ra hoa, tạo múi thơm cho quả, tăng cường khả năng kháng bệnh.

Chất kích thích ra hoa: Ethylene đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ra hoa ở nhiều loại cây, đặc biệt là cây họ Thơm (Bromeliaceae).

Vai trò:

Kích thích ra hoa: Ethylene trực tiếp kích thích sự hình thành hoa ở nhiều loại cây.

Gây rụng lá và chín quả: Ethylene thúc đẩy rụng lá già, giúp cây tập trung dinh dưỡng cho quả và chuẩn bị cho ra hoa tiếp theo.

Tăng cường sức đề kháng: Ethylene giúp cây chống lại các tác nhân gây bệnh

 1. Auxin:

Kích thích mạnh sự hình thành hoa trên họ Thơm (Bromeliaceae) thông qua sản sinh ethylene.

Mối quan hệ chính xác giữa auxin và sự hình thành hoa còn phức tạp và cần được nghiên cứu thêm.

 1. Cytokinin (CYT):

Cytokinin (CYT) có trong hầu hết các mô, đặc biệt là mô phân sinh ngọn rễ , CYT dược tổng hợp tại rễ và chuyển lên chồi thân qua mô gỗ

Có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ra hoa:

Kích thích phát triển chồi nách, tạo cành hoa.

Gỡ trạng thái ngủ của chồi, thúc đẩy phân hóa mầm hoa.

Làm chậm quá trình lão hóa lá.

Hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận đang phát triển.

Tác động ở cấp độ tế bào:

Thúc đẩy phân chia và tăng trưởng tế bào.

Tăng cường quá trình chuyển hóa axit nucleic và protein.

Điều chỉnh nồng độ canxi trong tế bào chất.

 • Yếu tố ảnh hưởng đến CYT:

Đạm: Ảnh hưởng đến tổng hợp và vận chuyển CYT từ rễ lên chồi.

Lân và kali: Ảnh hưởng đến tổng hợp và vận chuyển CYT từ rễ lên chồi.

Sự cân bằng giữa ABA và CYT: ABA có thể ức chế tác động của CYT.

 1. Gibberellin (GAs):

Gibberellin (GAs) hiện diện nhiều ở phôi, lá non, cành non, hạt đang nảy mầm.

Có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ra hoa:

Kích thích sinh trưởng lá, trái, kéo dài lóng, tạo điều kiện cho sự trổ hoa.

Mức độ GA chịu ảnh hưởng bởi môi trường, đặc biệt là chu kỳ ngày dài/ngắn.

Lượng GA sản sinh ra cao hơn trong điều kiện ngày dài so với ngày ngắn.

Yếu tố ảnh hưởng đến GAs:

Đạm: Là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ GA.

Lưu ý:

Mỗi loại hormone thực vật đều có vai trò riêng trong quá trình ra hoa, nhưng chúng tác động qua lại và ảnh hưởng đến nhau.

Hiểu rõ vai trò của các hormone thực vật giúp nhà vườn áp dụng biện pháp điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả ra hoa và chất lượng quả.

 • CÁC YẾU TỐ KHÁC

Vai trò của tuổi cây trong việc ra hoa ở thực vật

Tuổi cây đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến thời điểm ra hoa ở thực vật. Quá trình này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

 

 1. Thời kỳ sinh trưởng (juvenile phase):

Đây là giai đoạn đầu tiên của vòng đời thực vật, sau khi nảy mầm và phát triển lá mầm.

Trong giai đoạn này, cây chưa có khả năng ra hoa, do chưa tích lũy đủ điều kiện cần thiết.

Thời gian sinh trưởng có thể thay đổi tùy theo từng loại cây, dao động từ vài tuần đến vài năm.

 1. Số lá tối thiểu:

Một số loại cây cần đạt đến số lá tối thiểu mới có thể ra hoa.

Ví dụ, cây cà chua cần có ít nhất 13 lá trước khi ra hoa.

Yếu tố này có thể liên quan đến việc tích lũy chất dinh dưỡng hoặc cảm ứng ra hoa do hormone thực vật.

 1. Căn bản về di truyền của thời kỳ sinh trưởng:

Thời điểm ra hoa sớm hay trễ ở thực vật được quy định bởi các yếu tố di truyền.

Các gen cụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thời gian chuyển đổi từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn ra hoa.

Ví dụ, trên cây Silene, gen trội E quy định ra hoa sớm, trong khi gen lặn e quy định ra hoa trễ.

 1. Đặc điểm ra hoa sớm hay trễ:

Ra hoa sớm: Có lợi thế trong việc cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng và thụ phấn.

Ra hoa trễ: Giúp cây có thêm thời gian tích lũy dinh dưỡng, phát triển thân lá, tạo điều kiện cho việc ra hoa và đậu quả tốt hơn.

 1. Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến thời điểm ra hoa:

Điều kiện môi trường: Ánh sáng, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng,… có thể ảnh hưởng đến thời điểm ra hoa ở thực vật.

Kỹ thuật canh tác: Bón phân, tưới nước, cắt tỉa,… có thể điều chỉnh thời điểm ra hoa theo mong muốn.

Hiểu rõ vai trò của tuổi cây trong việc ra hoa giúp nhà vườn có thể:

Lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu và mục đích sản xuất.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý để điều chỉnh thời điểm ra hoa, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Tuổi cây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thời điểm ra hoa ở thực vật. Quá trình này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, môi trường và kỹ thuật canh tác. Hiểu rõ các yếu tố này giúp nhà vườn có thể áp dụng biện pháp điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI MANG ĐẾN QUÍ NHÀ NÔNG 

Phân bón lá 10-60-10 NPK hòa tan: Phân bón cho cây ra hoa sớm, đồng loạt và tăng năng suất

Phân bón lá 10-60-10 NPK hòa tan là loại phân bón cao cấp dành cho cây trồng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cây ở giai đoạn ra hoa, đậu quả. Phân bón giúp thúc đẩy quá trình ra hoa, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công dụng chính:

 • Thúc đẩy quá trình già lá: Giúp cây tập trung dinh dưỡng để nuôi hoa, quả, hạn chế tình trạng rụng lá non.
 • Phân hóa mầm hoa cực mạnh: Kích thích cây ra nhiều mầm hoa, hoa to, khỏe mạnh.
 • Thúc mầm hoa: Giúp cây ra hoa nhanh, đồng loạt, khắc phục tình trạng nghẹn hoa.
 • Tăng khả năng ra hoa và đậu trái: Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình hình thành và phát triển hoa, quả, giúp tăng tỷ lệ đậu quả.
 • Kích rễ: Giúp bộ rễ phát triển mạnh, khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cây.
 • Hạn chế ngộ độc phèn: Giúp cây chống chịu tốt với điều kiện đất phèn.

Thành phần:

 • Đạm tổng số (Nts): 10%
 • Lân hữu hiệu (P₂O₅hh): 60%
 • Kali hữu hiệu (K₂Ohh): 10%
 • Vi lượng và phụ gia đặc biệt

Liều lượng sử dụng:

 • Phun lá: Pha 500g – 1.5kg phân bón cho 200 lít nước, phun đều lên lá, thân cành. Phun định kỳ 7-10 ngày một lần, đặc biệt là giai đoạn cây ra hoa, đậu quả.
 • Tưới gốc: Pha 2g phân bón cho 1 lít nước, tưới xung quanh gốc cây. Tưới định kỳ 15-20 ngày một lần.

Lưu ý:

 • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 • Tránh xa tầm tay trẻ em.
 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phân bón lá 10-60-10 NPK hòa tan là lựa chọn phù hợp cho các nhà vườn, nhà nông muốn:

 • Kích thích cây ra hoa sớm, đồng loạt.
 • Tăng tỷ lệ đậu quả.
 • Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 • Giúp cây chống chịu tốt với điều kiện đất phèn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích khác về phân bón lá 10-60-10 NPK hòa tan như:

Don`t copy text!